Şirket Yönetim Kurulu’nun 9 Kasım 2021 tarihli toplantısında, pay geri alımına ilişkin karar alınmış ve bu karara göre,

Şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5'ini temsil eden 102.000.000 TL nominal değere sahip 10.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,

Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 1.750.000.000 Türk Lirası olarak belirlendiği açıklanmıştı.

Söz konusu geri alımın amacı, SAHOL pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, payların makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunun azaltmak, pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunmak olduğu belirtilirken, KAP üzerinden şu açıklamada bulunuldu;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 30.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 18,80 TL – 19,00 TL (ağırlıklı ortalama 18,92 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

Mercan Kimya, Yatırım Teşvik Belgesinin Detaylarını Açıkladı Mercan Kimya, Yatırım Teşvik Belgesinin Detaylarını Açıkladı

Bu işlemlerle birlikte, 30.06.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 52.957.028 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,5954'e ulaşmıştır.