Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) tarafından yapılan KAP bildirisinde şirketin bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını açıkladı. Son dönemde birçok şirket bedelsiz sermaye artırımı kararını KAP üzerinden duyuruyor. Yapılan bedelsiz sermaye artırımları sonrasında hak sahiplerine hisse bölümü gerçekleştiriliyor. Bu nedenle birçok kişi tarafından takip edilen sermaye artırımları hisselerin anlık yükselmesinde de etkili olabiliyor. 

YÜZDE 300 BEDELSİZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) tarafından dün akşam saatlerinde yapılan KAP bildirisinde, şirketin 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, mevcut 7.085.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere, 21.255.000 TL (%300 oranında) artırılarak 28.340.000,00 TL'ye yükseltilmesine,karar verildiği bildirildi. Şirket tarafından bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından onaylanması sonrasında hisse sahiplerinin elindeki 10 lot 40 lota çıkacak. 

Şirket tarafından yapılan KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

"Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

1.Şirketimizin 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, mevcut 7.085.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere, 21.255.000 TL (%300 oranında) artırılarak 28.340.000,00 TL'ye yükseltilmesine,

Dev Holdinge Bağlı 11 İştirak Şirketi Büyük Kazandırdı! İşte Sağladığı Kazanç Oranları Dev Holdinge Bağlı 11 İştirak Şirketi Büyük Kazandırdı! İşte Sağladığı Kazanç Oranları

2. Şirket sermayesinin %300 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 1.500.000,00 TL nominal değerli 1.500.000 adet (A) grubu ve 19.755.000,00 TL nominal değerli 19.755.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,

3. Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilebilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için ve iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına (Ek) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

4. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa edilmesine

5. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına

Oy birliğiyle karar verilmiştir."

RODRG HİSSELERİ NE DURUMDA?

Borsa İstanbul'da RODRG koduyla işlem gören şirket hisseleri 14 Mayıs itibariyle 138,00 TL seviyesinde. Hisseler haftalık bazda yüzde 8,23 değer kaybı yaşarken aylık bazda ise yüzde 44,77 değer artışı yaşandı. Şirketin yatırımcıları yıllık bazda yüzde 289,05 oranında kazanç sağladı. Şirket tarafından SPK'ya yapılan başvuru sonrasında hisse fiyatlarının değişimi yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Editör: Umut Köse