Inveo Yatırım hisse geri alımı için 100 Milyon Lira ayırdığını KAP aracılığıyla yatırımcısına duyurdu. NVEO önceden belirlediği 50 milyon TL'lik kaynağı artırarak hissede dengeli fiyat oluşumlarını sağlamayı amaçlamaktadır.

INVEO Hisse Geri Alımı KAP Açıklaması

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada; ''Sayın Paydaşlarımız; Inveo Yatırım Holding olarak ülkemiz Sermaye Piyasaları'nın gelişimine katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda, 2022 yılı başından bu yana yürüttüğümüz geri alım programları ile sermaye piyasalarına olan güvenimizi vurguladık ve vurgulamaya da devam ediyoruz. 

Son olarak, bugün yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere; piyasa konjonktürüne bağlı olarak Inveo Yatırım Holding AŞ (INVEO) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla geri alım programımız güncellenmiştir. 

14.02.2023 tarihinde başlatmış olduğumuz geri alım programı ile 1.950.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 4.200.000 adet olarak, 50.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 100.000.000 TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. '' açıklamalarında bulunuldu.

2,2 Milyar TL'lik Dev Alım Yapıldı! Yatırım Şirketinin En Çok Aldığı Hisseler 2,2 Milyar TL'lik Dev Alım Yapıldı! Yatırım Şirketinin En Çok Aldığı Hisseler

Editör: Ece Çavuşlu