Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY) firması, 400 milyon TL tutarındaki mevcut sermayesinin 500 milyon TL’ye artırılması ile ilgili 10.05.2023 tarihli yönetim kurulu kararı yayınlandı.

* Şirketin sermayesinin %25 oranında artıracağı anlaşılmaktadır.
* Şirketin sermaye artırımını kar payından bedelsiz pay alma tutarı, toplam 100 milyon TL oluyor.

7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri 7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY) firması 10.05.2023 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu;
“Şirketin 07.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kâr Dağıtımı kararı doğrultusunda;

bedelli-1

Şirketin esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 600 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 25 oranında 100 milyon TL artırılarak 400 milyon TL‘den 500 milyon TL'ye çıkartılması,

- Artırılan 100 milyon TL'lik sermayenin tamamının 2022 Yılı Dönem Kârından (Geçmiş Dönem Kârı hesabından) olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanması,

- Artırım karşılığında 100 milyon TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995 TL'lik B grubu hamiline paylar 15. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama paylar 12. Tertip olarak çıkartılması,

- % 25 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında, ortaklara sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesi,

- Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi içinde açıklanması,

- Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan edilmesi,
kararlarını aldı.
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY) Firmasının Ortaklık Yapısı / Faaliyeti Nedir?

* Tescil tarihi ve Yeri : Gebze- Mayıs 1972
* Faaliyet Konusu : Elektrolitik Bakır Tel, Bakır Boru ve Bakır Alaşımları
İmalatı ve Ticareti
* BİST’teki Pazar : Yıldız Pazar
* Halka Arzı : Ocak 1986

Halka Açıklık Oranı : %81,76

Firmanın Ortaklık Yapısı:
* Hayrettin Çaycı

% 9,51
* Şükrü Kilimci

% 7,80
* İbrahim Kilimci

% 5,40
* Diğer

% 77,29

* Sermayesi : 400 milyon TL

bedelli-2

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY) Firmasının 10.05.2023 BİST Performansı

Bugün (10 Mayıs) BİST100 endeksi günü, 4.494,48 puan ve -% 0,92 ekside kapattı. SARKY hisseleri ise günü 24,46 TL fiyatından ve -%4,08 oranında düşüşle tamamladı.
* Hissenin açılış fiyatı 25,50 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 24,46 TL, en yüksek ise 25,98 TL fiyatını gördü.
Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 12,65 TL ve en yüksek ise 38,80 TL oldu.

Editör: Ece Çavuşlu