Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 2023 yılında ilk temettü ödemesini gerçekleştireceğini açıkladı. Gedik yatırım şirketi hisse başına brüt 0,1980198TL temettü vereceğini açıkladı. Stopaj oranı düşüldükten sonra gedik yatırım hissedarlarının alacağı kar payı hisse başına net 0,1782178TL olacak.

20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri 20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023 Temettü Açıklaması 

Gedik Yatırım şirketi, “Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında; 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 349.671.829 TL, yasal kayıtlarda ise 193.540.120,20 TL olarak gerçekleştiği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 193.540.120,20 TL kardan %5 oranında 9.677.006,01 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2022 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %19,8019801980198 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,198019801980198 TL) toplam 100.000.000 TL temettünün nakit dağıtılması, 7.475.000 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılması, Yasal kayıtlara göre 2022 yılı karından kalan tutar olan 76.388.114,19 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları ile detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.

Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi verilen önerge doğrultusunda, nakit kar dağıtımının tek seferde yapılması ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi hususları da dahil olmak üzere onaylanmıştır.” açıklamalarında bulundu.

gedik-yatirim-temettu

Gedik yatırım şirketi temettü ödemesini 29.05.2023 tarihinde yapmaya karar verdi. Temettü ödemeleri T+2 gün sonra yatırımcıların hesabına aktarılacak.

Gedik Yatırım Faaliyeti Nedir ?

Gedik Yatırım, güçlü sermaye yapısı ile çeyrek asrı aşkın bir süredir Türkiye sermaye piyasalarının en güçlü kuruluşlarından biri olarak faaliyet göstermektedir. Yeni nesil değer yatırımcısı olan Inveo Yatırım Holding A.Ş. %84,87 ortaklık payı ile Gedik Yatırım'ın ana ortağıdır.

Editör: Ece Çavuşlu