Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) 2023 yılında temettü verecek şirketler arasına girdi. Borsada halka arz olmasının ardından 18 Mayıs 2023 tarihinde işlem görmeye başlayan KAYSE, yatırımcılarına 2023 yılında 100 milyon TL temettü vermeye karar verdiğini yatırımcısına duyurdu.

Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) 2023 Temettü Kararı

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada; ''07.07.2023 Cuma 14:00 da gerçekleştirdiğimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Madde 7) 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde 100.000.000.- TL karın 31.12.2023 tarihine kadar bir kere ya da birden çok taksitler halinde yönetim kurulunun kararı çerçevesinde ortaklara dağıtılmasına kalan miktarın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir.

Kar Dağıtımının detayları ayrıca duyurulacaktır.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 3 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 3 Temmuz 2024

Saygılarımızla.'' açıklamalarında bulunuldu.

Editör: Alp Korkmaz