Brüt % 10 oranında ve toplamda 12,5 milyon TL temettü ödemesi için 17.10.2023 -19.10.2023 tarihleri arasında hissedarlara nakit kar payı dağıtım işlemleri tamamlanacak.

* Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak net 11.250.000 TL dağıtılacak,
* 1 TL nominal değerde hisse senedine %10 oranında ve 0,10 TL brüt, % 9 oranında ve 0,09 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak,
şeklinde alınan karar doğrultusunda kar payı dağıtımı gerçekleştirilecek.
* Şirket pay biçiminde ödeme yapmayacak.

kar-payi-1

Dağıtılacak 18 milyon TL tutarındaki kâr payına tekabül eden hisseler için, tamamının gerçek kişi olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplama yapıldığı görülmekte.

* Temettü ödemesi 17 Ekim’de hak kullanımının belirlenmesi ile başlayıp;
19 Ekim’de hissedarların hesaplarına yansıyacağı görülmekte.

kar-payi-2

Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) Firmasının Kuruluş – Faaliyet – Ortaklık Yapısı

100 Lot 1909 Lot Olacak! Rekor Bedelsiz İçin SPK'ya Başvuruldu 100 Lot 1909 Lot Olacak! Rekor Bedelsiz İçin SPK'ya Başvuruldu

Şirketin Faaliyet Konusu :
Şirketin ana sözleşmesinde yer alan ilk 8 faaliyet konusunu burada derledik.
* Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek,

kar-payi-3
* Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
* Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
* Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
* Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek,
* Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,
* Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamlarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak; tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek,
* Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek,
Şirketin Tescil Yeri ve Tarihi : İstanbul -1989
Borsaya Kote Olduğu Tarih : Kasım 2019
Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar
Halka Açıklık Oranı : %28,76

kar-payi-4

Sermayesi : 125 milyon TL
Ortaklık Yapısı :
Barış Göktürk

% 28,49
Yüksel Göktürk

% 26,33
Burak Göktürk

% 14,08
Diğer

% 31,10

Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) Borsada Bugün (12.05.2023)

Bugün (12 Mayıs, Saat:15:39) itibariyle BİST100 endeksi, 4.850,38 puan ve % 0,05 yatay artıda. YKSLN hisseleri ise 8,40 TL fiyatından ve -% 1,75 oranında ekside.
* Hissenin açılış fiyatı 8,55 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 8,25 TL, en yüksek ise 8,65 TL fiyatını gördü.
Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 7,43 TL ve en yüksek ise 14,35 TL oldu.

kar-payi-5-1

Editör: Ece Çavuşlu