Gedik Yatırım Menkul Değerler’in (GEDIK) yüzde 54 oranında bedelli, Euro Yatırım Holding’in (EUHOL) ise yüzde 400 oranındaki bedelli sermaye artırımları onaylandı.

Gedik Yatırım (GEDIK) Yüzde 54 Bedelli Sermaye Artırımı

Şirketin 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,15 artış ile 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 177.400.000 TL tutarındaki sermaye artışının pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan, 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin 30.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu.

gedik bedelli

Bu kapsamda, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.10.2022 tarihinde yaptığı bedelli sermaye artırımı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2022 tarih ve 2022/69 sayılı SPK Bülteni ile duyuruldu.

Euro Yatırım Holding (EUHOL) Yüzde 150 Bedelli Sermaye Artırımı

60.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 90.000.000-TL nakit (bedelli) olarak %150 oranında artırılarak 150.000.000 -TL 'ye çıkarılmasına,

euhol bedelli

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına ve ortaklardan her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payları oranında (%150) yeni pay alabilmelerine,

Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında; A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama yazılı pay verilmesine, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,

Şirket 464 Milyon TL Değerindeki Üretim Tesisi Yatırımını Duyurdu Şirket 464 Milyon TL Değerindeki Üretim Tesisi Yatırımını Duyurdu

Nakden arttırılan 90.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların 900.000 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 89.100.000 Türk Liralık kısmı B grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine,

Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 90.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (=1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine kurul tarafından onay verildi.