20 – 24 Haziran haftasında, borsada payları işlem gören 2 şirket temettü ödemesi yapacak. Bak Ambalaj Sanayi #BAKAB ve Ege Profil #EGPRO yatırımcılarının hak kazanacakları temettü ödemelerine ilişkin detaylar şu şekilde;

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret (BAKAB) 21 Haziran

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., 21 Haziran Salı günü, elinde #BAKAB hissesi bulunan yatırımcılarına, pay başına net 0,7500 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirketin toplamda ödeyeceği temettü miktarı, 27 milyon TL olacak. 2021 yılı net kârı, 76,176 milyon TL olarak açıklanan şirketin son fiyata göre temettü verimliliği ise yüzde 3,15 oldu.  Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret’in, nakit temettü dağıtma oranı ise %39

bakab temettü

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kar payı dağıtımına ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

Şirketimiz 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 34.660.376- TL SPK kayıtlarında ise 76.176.073-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için;

1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 193.228-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 30.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,

SPK Duyurdu!! 6 Ay Tedbir Ve Para Cezası SPK Duyurdu!! 6 Ay Tedbir Ve Para Cezası

2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 242.680-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,

3- 2.844.268-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

4- Kar payının 21 Haziran 2022 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,

5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi (EGPRO) 21 Haziran

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş, 21 Haziran Salı günü, #EGPRO hisse sahibi olan yatırımcılarına, pay başına net 0,6718 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirketin toplamda ödeyeceği temettü miktarı, 54,4 milyon TL olacak. 2021 yılı net kârı, 287,497 milyon TL olarak açıklanan şirketin son fiyata göre temettü verimliliği ise yüzde 2,08 oldu.  Ege Profil ve Ticaret Sanayi’nin, nakit temettü dağıtma oranı ise %21

egpro kar payı