* 29.05.2023 (bugün), ortaklara brüt % 238,09 oranında ve net % 214,28 oranında olmak üzere, toplamda 190,7 milyon TL dağıtılmaya başlanacak.

Kimya Firması, 9.7 Milyon Liralık Alımı Duyurdu Kimya Firması, 9.7 Milyon Liralık Alımı Duyurdu

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 214,28 oranında ve 2,14 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
* Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 200 milyon TL olarak beyan edilmişti.

* Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

*A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
*B Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.
*C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

asuzu

* Kâr dağıtımı 29 Mayıs’ta (bugün) başlayacak olup, 31 Mayıs’ta ödeme işlemi gerçekleşecek.
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 29 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 29 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 30 Mayıs 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 31 Mayıs 2023

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) Firmasının Faaliyeti
* Faaliyet konusu :
Şirket'in amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;
* Motorlu kara taşıma araçlarını, zırhlı güvenlik araçlarını, tarım traktörlerini, sınai ve zırai amaçlarla kullanılan her türlü motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii ürünleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat ve tesisatı üretebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.
* Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri kurabilir ve işletebilir.
* Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, techizat ve yedek parçaları, ürün ve yan ürünleri üretebilir ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.
* Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, temsilcilikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve sergi yerleri açabilir, işletebilir.
* Amaç ve konusu ile ilgili fason üretim, tedarik, teknik yardım, lisans, dağıtım ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak amacıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.
* Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınaii girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret unvanları, buluşlar, modeller, resimler, teknik bilgi (know-how), peştemaliye (good-will), lisans bedeli (royalty) gibi gayrimaddi hakları elde edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
* Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, Yatırım Hizmetleri ve faaliyetleri nitelğinde olmamak kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmü saklı olmak üzere işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların pay senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.
* Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava taşıma araçları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

asuzu-2

* Firma Merkezi : İstanbul
* Kuruluş Yılı : 1980
* Halka Arz Tarihi : Nisan 1997
* Borsa İstanbul’da İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

* Halka Açıklık Oranı : % 15,48

* Şirketin sermayesi : 84 milyon TL
* Ortaklık yapısı :
Ag Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi : % 55,40
Isuzu Motors Limited

% 16,99
Itochu Corporation

% 9,46
Diğer

% 18,15