İmaş Makine Sanayi'nin, BMS Birleşik Metal Sanayi'nin ve Kimteks Poliüretan Sanayi'nin halka arz için yaptıkları başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Kimteks Poliüretan’ın 37 milyon 950 bin adet payı, BMS Birleşik Metal’in 10 milyon 875 bin adet payı ve İmaş Makine’nin 14 milyon adet payı halka arz edilerek BİST'te işlem görmeye başlayacak. SPK'nın haftalık bülteninde Şirketlerin halka arzları ile ilgili detaylar verilmiş. Bu detayları aşağıdaki ana başlıklarla inceleyebiliriz.

Kimteks Poliüretan'ın Halka Arzı

Şirket'in 37.950.000 adet payı, pay başına 29,00 TL fiyattan halka arz edilecek. B grubu bu payların ortaklar arasındaki dağılımı;

 • Yuda Leon Mizrahi’ye ait 9.835.410 TL,
 • Etel Sason’a ait 2.993.055 TL,
 • Salvo Özsarfati’ye ait 2.145.000 TL,
 • İsak İzi Mizrahi’ye ait 2.312.310 TL,
 • Beti Mizrahi’ye ait 2.312.310 TL,
 • İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.’ye ait 1.608.750 TL,
 • Yener Rakıcıoğlu’na ait 214.500 TL,
 • Murat Kuzkan’a ait 28.665 TL nominal değerli B grubu paylar.

Halka Arzda talebin fazla olması halinde;

 • Yuda Leon Mizrahi’nin sahip olduğu 2.269.710 TL,
 • Etel Sason’un sahip olduğu 690.705 TL,
 • Salvo Özsarfati’nin sahip olduğu 495.000 TL,
 • İsak İzi Mizrahi’nin sahip olduğu 533.610 TL,
 • Beti Mizrahi’nin sahip olduğu 533.610 TL,
 • İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.’nin sahip olduğu 371.250 TL,
 • Yener Rakıcıoğlu’nun sahip olduğu 49.500 TL
 • Murat Kuzkan’ın sahip olduğu 6.615 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecektir.

1 TL nominal değerli paylar 29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

BMS Birleşik Metal’in Halka Arzı

Şirket'e ait 10 milyon 875 bin adet pay pay başına 17,50 TL fiyattan halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 17,5 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Şirket ortaklarından;

Park Elektrik, Yüzde 137 Oranındaki Bedelsizi Duyurdu Park Elektrik, Yüzde 137 Oranındaki Bedelsizi Duyurdu
 • Ahmet Rauf MOLLAOĞLU’na ait 1.450.000 TL,
 • Ali ZONTUR’a ait 1.450.000 TL,
 • Mustafa ZONTUR’a ait 1.450.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

İmaş Makine’nin Halka Arzı

İmaş Makine’ nin 14 milyon adet payının pay başına 15,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi. 1 TL nominal değerli paylar 15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Mevcut ortaklardan İttifak Holding A.Ş.’ye ait 7 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecektir.