Borsa İstanbul’da 3 şirket, (MLP Sağlık #MPARK, LDR Turizm #LIDER, Esenboğa Elektrik #ESEN) pay geri alım işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

1 Kasım 2022 Salı günü gerçekleştirilen pay geri alımlarına ilişkin detaylar, KAP üzerinden yatırımcılara şöyle duyuruldu;

borsa pay geri alım

TUPRS 40 Lira Temettü Açıkladı TUPRS 40 Lira Temettü Açıkladı

Esenboğa Elektrik #ESEN

01.11.2022 tarihinde 58,65 -60,50 TL fiyat aralığından (Ortalama 59,4087) 1.500 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 853.500 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,3336)

LDR Turizm #LIDER

01.11.2022 tarihinde 47,70 TL – 53,13 TL fiyat aralığından (ortalama 50,185 TL) 175.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 3.000.000 adete ulaşmıştır.

Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 4,5455 ‘tir.

MLP Sağlık Hizmetleri #MPARK

Şirketimizce 01.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 64,95 TL – 69,65 TL (ağırlıklı ortalama 66,46 TL) fiyat aralığından toplam 191.057 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

Bu işlemlerle birlikte, 01.11.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 6.160.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,9610'a ulaşmıştır.