Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) tarafından 20 Haziran 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması hakkında açıklama yaptığını duyurdu. Şirket, 300 bin lot hissenin satışının yapıldığı ve 49.845,35 TL kâr edildiği açıkladı.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ''Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih; 9/177 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde alınan 512.769 TL nominal değerindeki şirketimiz (ETILR) paylarının geri alımı gerçekleştirilmiştir.  

Pay geri alım programı dahilinde alınan 300.000 TL nominal değerdeki Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul’da satışı gerçekleştirilmiştir. Satış işlemi 13,50 TL fiyattan gerçekleştirilmiş olup ayrıntıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Şirketimiz geri alım programı dahilinde satışı gerçekleştirilen işlemler sonucunda 49.845,35 TL kar elde edilmiştir. 

Satış işlemi sonucu şirketimizin sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 212.769 TL olup; kalan toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,531’dir. '' açıklamalarında bulunuldu.

1.500.000.000 TL'lik Dev Tahvil İhraç Edecek 1.500.000.000 TL'lik Dev Tahvil İhraç Edecek