Firma, hissedarlara toplam brüt 300 milyon TL nakit kâr payı olarak dağıtacak. Ödeme 31.12.2023’e kadar Yönetim Kurulunun belirlediği bir tarihte gerçekleşecek.

* Firma tarafından, ödenecek olan nakit kar payı dağıtımı hissedarlara brüt % 50,56 oranında ve net % 45,50 oranında olmak üzere, toplamda net 270 milyon TL olacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine brüt % 50,56 oranında ve 0,50 TL brüt; net % 45,50 oranında ve 0,45 TL tutarında nakit temettü ödenmesi yapılacak.

odeme-1-1
* Genel Kurul'da kabul edilen dağıtılacak nakit kar payının brüt tutarı 300 milyon TL olarak beyan edildi, %10 stopaj kesintisi ile net olarak toplam 270 milyon TL temettü ödemesi yapılacağı anlaşılmakta.

* Şirket pay biçiminde kar payı dağıtımı yapmıyor.

* Kâr dağıtımının ödeme işlemi en geç 31.12.2023 tarihine kadar gerçekletirilecek olup, Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda tarih belirlenecek.

Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih : 31 Aralık 2023

KAP’ta yapılan bildirimde; “Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda,
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 18.07.2018 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak;
-Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimizin ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net kardan, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %50,56549'u, net %45,50894'ü oranında olmak üzere, toplam 300.000.000 TL ("brüt"), 270.000.000 TL ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payının en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar dağıtılmasına,
-SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 2.020.025.706,92 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına ve Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, dağıtıma tabi tutulmayan 322.716.737,26 TL'sinin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,
-Şirketin nakit projeksiyonu çerçevesinde hesap dönemi sonuna kadar dağıtılmak üzere kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.” denilmektedir.

odeme-2-4

23 Mayıs'ta Borsa ve Şirketlerden Haberler 23 Mayıs'ta Borsa ve Şirketlerden Haberler

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) Firmasının Faaliyetleri

Şirketin Faaliyet Konusu : Perakendecilik

* Firma Merkezi : İstanbul
* Kuruluş Yılı : 1999
* Borsada İşlemlerin Başlaması : Mayıs 2018
* BİST’te İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

* Halka Açıklık Oranı : % 45,73

* Şirketin sermayesi : 593,2 milyon TL
* Ortaklık Yapısı
Turkısh Retaıl Investments B.V : % 24,27
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi : % 23,66
European Bank For Reconsrtructıon And Development : % 5,72
İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon : % 5,13
Diğer : % 41,22

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) Borsada Bugün (06.06.2023) Nasıldı?

* BİST100 endeksi günü (06.06.2023) 5.388,80 puan ve % 0,30 artı yatayda tamamladı.
* SOKM  hisseleri ise 29,80 TL fiyatından ve -% 0,40 ekside kapattı.

Editör: Ece Çavuşlu