Temettü dağıtımı, şirketin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Temettü oranı, şirketin karının bir yüzdesidir ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. Temettü, yatırımcılara düzenli bir gelir kaynağı sağlayabilir ve ayrıca şirketin performansını izlemek için bir yol olabilir.

Kâr payı dağıtımından sonra seans başlangıcında hissede fiyat düzeltmesine gidilecek.

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin (SOKM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yaptığı bildirim dahilinde, hisse başına brüt 0.51 TL, net 0.4551 TL kâr payı dağıtımı yapılacak.

THY'den Yeni Şirket Planlamasına Dair Açıklama Geldi THY'den Yeni Şirket Planlamasına Dair Açıklama Geldi

SOKM, 22 Ağustos 2023’te toplam 300 milyon TL kâr payı dağıtacak. Bu hisseye sahip olanlar, her bir hisse için brüt 0.51 TL, net 0.4551 TL temettü alacaklar. Kar pâyından yüzde 10 stopaj kesilecek.

Kâr payı dağıtımı ve fiyat düzeltmesine ilişkin yapılan KAP açıklaması ise şu şekilde:

KAP Açıklaması

''SOKM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5056549 TL Teorik Fiyat: 51,744 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)''