Yönetim Kurulunun temettü dağıtım kararı, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’ta 13 Nisan 2023 tarihinde açıklandı.

* Şirket, net %9,99 oranında nakit kar payı dağıtılacak.
* net kar payı tutarı 3,1 milyon TL.

Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş.(BRKSN)’nin, Yönetim Kurul toplantısı 13.04.2023 tarihinde yapıldı.

Firma, temettü ödemesini 2 taksitte yapacağını duyurdu.

* 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 0,09 TL tutarında net ve %9,99 oranında temettü dağıtılacak.

* Dağıtılmasına karar verilen net kar payı tutarı 3,1 milyon TL’dir.

Kâr payının hissedarlara dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %10 oranında stopaj uygulanacak.

  1. Taksit Kar Payı Ödeme Tarihleri

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi                                                 : 20.06.2023

Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi                                                     : -

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih                 : 21.06.2023

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.  : 22.06.2023

  1. Taksit Kar Payı Ödeme Tarihleri

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi                                                 : 19.09.2023

Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi                                                    : -

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih                 : 20.09.2023

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.  : 21.09.2023

Şirketin 13.04.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında,

berkosan

* Şirketin kar dağıtım politikası kapsamında, kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, çıkarılmış sermayenin %11,11 oranında toplam 3.466.666,66 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

* Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait tabloda, SPK’ya göre 19.129.365 TL net dönem kârı, yasal kayıtlara göre ise 14.214.349,02 TL net dönem kârı mevcuttur.

2022 yılı net dönem kârı olan 19.129.365 TL 'den, 710.717,45 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmış ve net dağıtılabilir dönem kârı 18.418.647,54 TL olarak hesaplanmıştır.

* Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

- 1.560.000,00 TL tutarında birinci kâr payı,

- 1.906.666,66 TL tutarında ikinci kâr payı,

- 901.384,12 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,

- 3.466.666,66 TL toplam brüt kâr dağıtılması;

- 3.466.666,66 TL brut kârın %10'u tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra

- 3.120.000,00 TL net tutar nominal çıkarılmış sermayenin %10'u olmak üzere

kâr payı dağıtılması,

* dağıtılacak net kâr payı tutarının 1.500.000 TL tutarındaki kısmının 20.06.2023 tarihinde ilk taksit olarak;

* 1.620.000TL tutarındaki kısmının 19.09.2023 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesi hususlarının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

berkosan-2

  • Şirketin sermayesi 31,2 milyon TL’dir.

Ortaklık Yapısı / Faaliyeti Nedir?

* Kuruluş tarihi                   : 1993
* Merkezi                              : İstanbul
* Faaliyet Konusu                :  Her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak
* BİST’teki Pazar                : Ana Pazar
* Halka Arzı                         :  Şubat 2011
* Halka Açıklık Oranı         : % 12,60

* Firmanın Ortaklık Yapısı:
   Memet Aldıkaçtı                             

% 17,05

   Enis Aldıkaçtı                                 

28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri 28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri

% 13,60

   Diğer                                               

% 69,35
* Sermayesi                                      : 31.200.000 TL

Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 13.04.2023 BİST Performansı

Bugün (13 Nisan) BİST100 endeksi, haftayı 5135,55 puan ve % 0,21 ekside tamamladı. BRKSN hisseleri kapanışını 9,39 TL ve -%1,47 oranında düşüş ile kapadı. Hissenin açılış fiyatı 9,64 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 9,39 TL, en yüksek ise 9,75 TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 4,03 TL ve en yüksek ise 14 TL oldu.  

Editör: Ece Çavuşlu