Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) ile Ukrayna Ulusal Elektrik Kurumu arasında "National Power Company" "UKRENERGO" ile 32.032.500 USD tutarında, "Supply of 330 Kv and 220 Kv Autotransformers" temini kapsamında toplam 13 adet Autotransformer satışı ve ilgili hizmetleri sunmak üzere sözleşme imzalandığı KAP’ta bugün (23.05.2023) paylaşıldı.

Ciro ve karlılığa olumlu etki yapacağı belirtiliyor.

28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri 28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri

Açıklamada,
“Şirketimiz; Ukrayna Ulusal Elektrik Kurumu "National Power Company" "UKRENERGO" ile 32.032.500.-USD (Otuzikimilyon otuzikibinbeşyüz Amerikan Doları) tutarında, "Supply of 330 Kv and 220 Kv Autotransformers" temini kapsamında;
• 5 Adet 330/110/10kV, 200 MVA, (three-phase),
• 2 Adet 330/110/10kV, 125 MVA (three-phase),
• 1 adet 330/110/35kV, 125 MVA (three-phase),
• 1adet 220/110/10kV, 200 MVA (three-phase),
• 3 adet 220/110/35kV, 125 MVA (three-phase),
• 1 adet 220/110/10kV, 125 MVA ( three-phase)
Olmak üzere toplam 13 adet Autotransformer satışı ve ilgili hizmetleri sunmak üzere sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu projenin finansmanı European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD")'nin "Ukrenergo Transmission Network Emergency Restoration" programı kapsamında "Ukrenergo" lehine tahsis ettiği finansman imkanlarından sağlanmaktadır.
"UKRENERGO" ile Şirketimiz arasında imzalanan sözleşme uyarınca sözleşme bedeli ödenmesi; proforma faturanın düzenlenmesi ve avans teminat mektubunun verilmesinden (22.05.2023) itibaren 45 gün içerisinde % 50 avans alınması ve bakiyenin ise 180 gün içerisinde ürün kabullerinin ve teslimatların yapılmasından itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.
Yeni iş ilişkisi sözleşmenin 2022 yılı hasılatımıza oranı % 8,47' dir.” denilmektedir.

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) Firmasının Faaliyeti

* Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini vermektedir.

Editör: Ece Çavuşlu