Payları borsada işlem gören Gedik Yatırım Menkul Değerler, 26 Mayıs 2022 Yönetim Kurulu karar tarihi ile, geri alıma konu azami pay sayısı 3.300.000 adet olarak açıkladı.

Toplu Konut İçin Yapılan İhaleyi Kazandı Toplu Konut İçin Yapılan İhaleyi Kazandı

GEDIK payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla geri alım yapacağını açıklayan şirket, KAP üzerinden şu açıklamayı yaptı;

gedik yatırım

Piyasa konjonktürüne bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla;

1)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2)Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.300.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 3.300.000 adet pay) olarak belirlenmesine,

3)Geri alım için ayrılacak fonun 25 Milyon TL olarak belirlenmesine,

4)Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

5)İşbu yönetim kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.