Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. şirketi, sermaye tavanını 100 milyon TL'den yüzde 400'lük artışla 500 milyon TL'ye çıkaracağını açıkladı. DURDO şirketi, 2022 4. çeyrek bilanço verilerine göre 2022 yılı net karını 269.324.586 TL olarak açıklanmıştı.

DURDO Sermaye Tavanı Artırımı KAP Açıklaması 

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada; ''Şirketimizin 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'ndan 500.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2023 tarih ve 36730 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.'' açıklamalarında bulundu.

sermaye-tavani-artirimi

Borsa İstanbul'dan 6 Hisseye Daha Tedbir Kararı Geldi Borsa İstanbul'dan 6 Hisseye Daha Tedbir Kararı Geldi

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Faaliyeti Nedir ?

Türkiye karton ambalaj sektörünün en eski ve tecrübeli iki firması Duran Ofset ve Doğan Matbaacılık’ın 2005 yılında birleşmesi sonucu son derece güçlü bir yapı ile Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş kurulmuştur.

Duran Ofset, 1953 yılında ALİ DURAN Matbaası adı ile kurulmuştur. Zamanla yenilikçi ve çeşitli ürün profili ile ambalaj sektöründe tanınan firma, 1975 yılında Anonim Şirket haline dönüşerek 1991 yılında halka açılmıştır.