Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) yatırımcısına yüzde 150 bedelsiz pay vereceğini açıkladı. Şirketin iç kaynaklarından karşılanacak 480.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı da yapacağı açıklandı. Alınan kararla ilgili detaylar KAP aracılığıyla yatırımcılara duyuruldu.

CANTE Bedelsiz Sermaye Artırımı Açıklaması

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımı açıklamasında; ''Şirketimizin yasal kayıtları baz alarak 2022 yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'nin bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde pay olarak dağıtılması hususunda Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğu başvuru Kurul'un 27.04.2023 tarihli bülteninde onaylanmıştır.'' açıklamalarında bulunuldu.

cante-1

CANTE Faaliyeti Nedir ?

2013 yılından bu yana enerji sektöründe, ODAŞ grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir. Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan santralimiz, 340 MWm /330 MWe kurulu güce sahip ve tamamıyla yerli kömüre (linyit) dayalı olup, 01.08.2018 tarihi itibariyle Bakanlık Kabulü yapılmış ve ticari faaliyete geçmiştir.

Mevcut sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda Santralimizde en avantajlı elektrik üretim yöntemlerinin kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca, ülkemizde linyit ile elektrik üreten, en yüksek kalorifik değere sahip santraller arasında yer almaktadır.

2019 Mart sonu itibariyle stabil üretime geçen Çan2 Termik Santrali, mevcut baca gazı arıtma sistemleri sayesinde 06.12.2019 tarihinde aldığı Emisyon Çevre İzni ile ülkemizde pulverize yanma teknolojisi ve yerli linyit kömürü kullanarak üretim yapan ve çevre iznine sahip olan tek termik santral konumundadır.

Bugün 4 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak Bugün 4 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak