SPK tarafından bugün açıklanan haftalık bültende 5 yatırım şirketinin sermaye artırımlarının onaylandığı açıklandı, sermaye artırımları onaylanan şirketlerin sermaye artırımları yazımızın devamında sizlerle.

21 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak 21 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak
  • Global MD Portföy Yönetimi AŞ  sermayesini 15.500.000 TL'den 35.000.000 TL'ye çıkardı.
  • İntegral Girişim Sermayesi Portföy AŞ sermayesini 5.000.000TL'den 15.000.000'ye çıkardı.
  • Marmara Portföy Yönetimi AŞ sermayesini 10.500.000 TL'den 45.000.000 TL'ye çıkardı.
  • Strateji Portföy Yönetimi AŞ  sermayesini 8.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkardı.

Portföy Yönetim Şirketi Nedir ?

Portföy yönetim şirketi, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan ve anonim ortaklık şeklinde kurulan sermaye piyasası kurumudur.
 
Portföy yönetim şirketleri ana faaliyet konuları olan fon kurulması ve yönetimine ek olarak Kurul’dan yetki belgesi almak koşuluyla yatırım danışmanlığı faaliyetinde de bulunabilmektedirler. Bunun yanı sıra gerekli özsermaye şartına sahip olan portföy yönetim şirketleri Kurul’a bildirimde bulunarak sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verebilir ve döviz hizmetleri sunabilir, sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılabilir veya genel tavsiyede bulunabilir.
Ayrıca, portföy yönetim şirketlerinin,

  • Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek ile yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermek,
  • Münhasıran girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek,
  • Münhasıran gayrimenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek
  • Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek