Şirket toplamda azami olarak hisse başına ödediği bedeli ortalama 14,05 TL olarak açıkladı. 512.769 lot hisseyi geri alan şirketin aldığı hisselerin sermayeye oranı yüzde 1,281 olarak açıklandı. Hisse geri alımı için harcanan toplam bedel 6.726.657,54 TL olarak açıklandı.

KAP Açıklaması

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada; ''Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organ' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 14.02.2023-18.08.2023 tarihleri arasında başlatılan Pay Geri alım Programının 21.06.2023 (bugün) tarihinde sonlandırılmasına,
  • Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 512.769 TL nomimal değerli ETILR payı geri alınmıştır. 13,10 TL ortalama fiyattan alınan 512.769 adet ETILR payları için şirketimiz özkaynaklarından 6.726.657,54 TL fon kullanılmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı 1,281' dir.
  • 19.06.2023 ve 20.06.2023 tarihinde, Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde alınmış olan 512.769 TL nomimal değerli ETILR paylarının tamamı 13,50 TL ortalama fiyattan satılmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0' dır. Bu işlem sonucunda toplamda 189.147,79 TL kar elde edilmiştir.
  • İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili olarak, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla.'' açıklamalarında bulunuldu.

Elektrik Şirketi, Milyon Dolarlık Dev Sözleşmeyi Açıkladı Elektrik Şirketi, Milyon Dolarlık Dev Sözleşmeyi Açıkladı

sirket