Altınyağ Madencilik ve Enerji (ALMAD) pay fiyatlarının gerçek performansı yansıtmaması nedeniyle, 60 milyon liralık pay geri alım kararı açıkladı.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 8 Şubat’ta aldığı karara göre, pay fiyatlarının gerçek performansını yansıtmaması, piyasa hareketlerini stabil hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla 60 milyon liralık pay geri alım yapılacak.

Haftayı Tavan Fiyatta 14 Milyon Lot Alıcıyla Tamamladı Haftayı Tavan Fiyatta 14 Milyon Lot Alıcıyla Tamamladı

Söz konusu işlemler için yapılan açıklamanın tamamında, şu ifadeler yer aldı;

almad geri alım

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 tarihli duyurusu ve 25 Temmuz 2016 tarihli ek duyurusuna istinaden;

Şirketimizin pay fiyatlarının gerçek performansını yansıtmaması, hisselerimiz üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini stabil hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde Borsa İstanbul'da ALMAD koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 60.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,

Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,

Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.