* Afyon Çimento hissedarlarına, brüt % 20 oranında ve net % 18 oranında olmak üzere, toplamda net 72 milyon TL nakit kar payı dağıtılması işlemlerine bugün (01.06.2023) başlanacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 20 oranında ve 0,20 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
* Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 80 milyon TL olarak beyan edildi.

* Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

odeme-5

* Kâr dağıtımı 1 Haziran’da (bugün) başlayacak olup, 5 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 01 Haziran 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 01 Haziran 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 02 Haziran 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 05 Haziran 2023

Ahlatcı Doğal Gaz, Paylarını Geri Alıyor Ahlatcı Doğal Gaz, Paylarını Geri Alıyor

* Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON)’nin 29.03.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında aldığı kararı şu şekilde duyurmuştu;
“Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 267.417.563 TL dönem net karı elde edilmiştir.
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılına ait 267.417.563 TL tutarındaki söz konusu dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 251.960.924,34 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
Birinci Kâr Payı 20.000.000,00 TL
İkinci Kâr Payı 60.000.000,00 TL
Toplam Brüt Kar Payı 80.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 6.000.000,00 TL
Olağanüstü Yedek 165.960.924,34 TL
Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında;
2022 yılı Net Dönem Karından, Yasal Yükümlülükler ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden gerekli yasal fonların ayrıldıktan sonra 80.000.000,00 TL brüt kar dağıtılmasına, dönem karının kalan kısmının ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,

odeme-2-3
Böylelikle 2022 yılı Karından 400.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 80.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir.”

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) Firmasının Kuruluşu ve Faaliyet Alanı
* Kuruluş tarihi : 1954
* Merkezi : İstanbul
* Faaliyet Konusu : Çimento ve Klinker Üretimi
* BİST’teki Pazar : Yıldız Pazar
* Halka Arzı : Mart 1991
* Halka Açıklık Oranı : % 25,20
* Sermayesi : 400 milyon TL
* Firmanın Ortaklık Yapısı
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A Ş

% 51
Diğer

% 49

Dün (31.05.2023) Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) Firmasının Borsada Performansı Nasıldı?
* BIST100 31.05.2023 tarihinde günü 4.886,91 seviyesinde -% 1,30 oranında ekside kapattı.
* AFYON hissesi 9,14 TL’den -% 0,54 oranında düşüşle kapattı.

odeme-3-2