Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), 1 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Yönetim Kurulu kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin açıklamasında, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı çeşitli yatırım projelerinin başlatılması veya değerlendirilmesi için 75.000.000,00 USD'lik bütçe ayrılması kararı alındığı belirtildi.

Bu kararın, şirketin stratejik büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla alındığı vurgulandı. KTLEV'in gayrimenkul sektöründe yapacağı yatırımlarla ilgili olarak yönetim tarafından alınan bu kararın, gelecekteki büyüme potansiyelini artırmayı hedeflediği ifade edildi. Şirketin bu adımıyla birlikte, gayrimenkul portföyünü genişleterek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirerek piyasadaki varlığını güçlendirmesi bekleniyor. Yönetim Kurulu'nun aldığı bu kararın, finansal durumu güçlendirmek ve yatırımcılar için değer yaratmak adına önemli bir adım olduğu belirtilirken, şirketin gelecekteki stratejik hamleleri konusunda yatırımcılara güven vermesi amaçlanıyor.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Şirketimizin 01.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimiz, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı çeşitli yatırım projelerinin satın alınmasına (başlatılmasına, değerlendirilmesine) yönelik 75.000.000,00 USD bütçe ayrılması kararı almış olup, görüşmelerin yürütülmesi ve çalışmaların geliştirilmesi konusunda Şirket Genel Müdürü yetkilendirilmiştir. 

Şirketimiz paylarının Borsa’da işlem görmeye başlaması akabinde 5 yıl süreyle; gerekli uygunluklar alınarak dağıtılabilir dönem karının asgari %40’ının nakit kâr payı şeklinde dağıtılması taahüdü gündeme alınmış olup, taahhüde bağlı kalınacağı, bu çerçevede yapılan değerlendirmeler sonucunda şirket dönem karının önemli derecede artmakta olduğu vurgulanmıştır.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 23 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 23 Temmuz 2024

Şirketimizi,  ortaklarını, Şirket’in azınlık ortaklarını veya potansiyel ilgilileri korumak, piyasadaki son gelişmeleri ölçerek hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla gerekli tüm enstrümanların değerlendirileceği kararı alınmıştır.

Yukarıdaki konulara ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu