Türkiye’de merkez ofis dahil olmak üzere 21 farklı ofisi bulunan A1 Capital, Hisse Senedi ve VİOP işlemlerine aracılık, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Halka Arz, Borçlanma Aracı İhraçları, Şirket Değerlemesi, Şirket Satın Alma ve Birleşme, Proje Finansmanı, Sermaye Artırımı ve Çağrı İşlemlerine aracılık gibi sermaye piyasalarının tüm alanlarını kapsayan geniş yetkili aracı kurum olarak müşterilerine özel çözümler sunuyor.

a1cap halka arz

Payları, Yıldız Pazar’da işlem görmek üzere halka açılacak A1 Capital’in, taslak izahname bilgileriyle derlenen detaylar şöyle;

Satışa sunulacak lot miktarı: 25000.000 TL

Halka arz fiyatı: Belirlenmedi

Dağıtım şekli: Oransal dağıtım

Halka arz kodu: A1CAP

Halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların halka arz sonrası oluşacak 111.800.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar içindeki oranı %22,36 olurken, halka arz sonrası oluşacak 125.000.000 TL tutarındaki Şirket sermayesine oranı %20,00 olacak.

Halka Arzın Gerekçesi ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket’in özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket’in büyümesine ivme kazandırılması, Şirket’in sektördeki konumunun güçlendirilmesi, işlem hacimleri gelirlerinin artırılarak pazar payının yükseltilmesi, Şirket’in kurumsal organizasyonunun güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması, sektördeki bilinirliğinin artırılması ve payların likidite imkanının sağlanması hedeflenmektedir.

Şirket’in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının, Şirket’in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile başta Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak