Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları (BIOEN) yeni projelerin hayata geçirilmesi kapsamında sözleşme imzalandığını duyurdu. Honeywell grubu şirketlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu UOP LLC arasında Türkiye'de kurulması planlanan Honeywell UpCycle tesisinde yeni projenin hayata geçirilmesiyle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Yeni İş birliği İle İlgili Açıklama

Şirketin KAP üzerinden yatırımcılarına yaptıı duyuruda;

''Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ("Şirket") ile Honeywell International Inc. ("Honeywell") grubu şirketlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu UOP LLC arasında Türkiye'de kurulması planlanan Honeywell UpCycle tesisinde Honeywell'in UpCycle Proses Teknolojisi'nin faaliyete geçirilmesi amacıyla iş birliği gerçekleştirilmesine yönelik 09.09.2022 tarihinde iyi niyet mektubu ("Mektup") imzalanmıştır. Bu kapsamda, bu Mektup ile bağlantılı olarak sayılan taraflar arasında aşağıda belirtilen sözleşmeler 28 Mart 2023 tarihinde akdedilmiştir:

(i) Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. ("Biotrend İleri Dönüşüm") ile Honeywell grubu şirketlerinden İngiltere'de kurulu UOP Limited ("UOP Limited") arasında bir proses lisans sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi");

(ii) Biotrend İleri Dönüşüm ile UOP Limited arasında bir garanti sözleşmesi;

(iii) Biotrend İleri Dönüşüm ile UOP Limited arasında bir ana ekipman tedarik sözleşmesi; ve

(iv) Şirketimiz ile UOP Limited arasında UOP Limited'in Biotrend İleri Dönüşüm'ün sermayesinde gelecekteki pay sahipliğine ilişkin olarak akdedilecek pay sahipleri ve yatırım sözleşmesi ("Pay Sahipleri ve Yatırım Sözleşmesi") ile ilgili olarak Şirketimiz ile UOP Limited arasında bir ön protokol(term sheet).

UOP Limited, Biotrend İleri Dönüşüm'e yatırım yapacaktır. UOP Limited'in Biotrend İleri Dönüşüm sermayesindeki pay sahipliğinin kontrol gücü olmayan azınlık pay sahipliği şeklinde olacağı öngörülmektedir. 

Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler

Biotrend İleri Dönüşüm ve UOP Limited'dan her biri, (i) Pay Sahipleri ve Yatırım Sözleşmesi'nin yukarıda sayılan sözleşmelerin imza tarihinden itibaren belirli süre içinde bağlayıcı şekilde imzalanmaması veya (ii) Pay Sahipleri ve Yatırım Sözleşmesi'nde kapanış için belirtilen ön şartların gerçekleştiğinin Şirketimiz ve UOP Limited tarafından müştereken belirli bir tarihe kadar Biotrend İleri Dönüşüm'e bildirilmemesi halinde yukarıda sayılan her bir sözleşmeyi fesih ücreti, tazminat veya bunlara benzer diğer bir ücret ödemeden sona erdirebilir.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.'' açıklamalarında bulunuldu.