Şirket paylarına 11 Mayıs'a kadar Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS)  kapsamında açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar 'da #ACSEL koduyla işlem görmektedir. Şirket paylarına 11 Mayıs'a kadar Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS)  kapsamında açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

VBTS Kapsamında İşlem Yasağı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan bildirimde, SPK kararı ile devreye alınan VBTS kapsamında Acıselsan Acıpayam Selüloz Şirket paylarına 12 Nisan 2022 tarihli seans başı işlemlerden 11 Mayıs 2022 tarihi seans sonu işlemlerine kadar açığa satış ve kredili işlemler gerçekleşmesi yasaklanmıştır.

Şirket Sermayesi

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi kayıtlı sermaye tavanı 30 milyon TL. Her biri 1 TL itibari değerde hamiline yazılı 30 milyon paya bölünmüştür. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları arasında 5 yıl için geçerlidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10 milyon 721 bin 700 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bedelsiz Oranını Yüzde 200 Olarak Revize Etti Bedelsiz Oranını Yüzde 200 Olarak Revize Etti

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.