Holding Şirketi 20,4 Milyar TL’lik Temettü Ödemesini Hesaplara Yatırıyor Holding Şirketi 20,4 Milyar TL’lik Temettü Ödemesini Hesaplara Yatırıyor

NET TEMETTÜ NE KADAR?

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) brüt yüzde 63,5 oranında temettü verecek. Borsa'da #ADEL koduyla işlem gören, Adel Kalemcilik'in, Ödenmiş/Çıkarılmış sermayesi 23.625.000 TL ve Genel kanuni yedek akçesi 25.225.231,81 TL 'dir. Şirketin 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,6350 TL; 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt oranı ise %63,5. Nakit kar payı ödeme stopajı %10'dur. 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,5715 TL ; 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net oranı %57,15 olarak belirlenmiştir.

YÖNETİM KURULUNDA ALINAN KARAR

5 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin faaliyet yılına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu'nda bulunan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem kârı olmaması sebebiyle, dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 0,5715 TL tutarında net %57,15 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 28 Eylül 2022 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 27 Nisan 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.