Gayrimenkul yatırım faaliyetlerini sürdürdüğü portföyü ile satış işlemlerinde bulunan, yatırımcılara gayrimenkul getirisi ve nitelikli kazanç sağlayan Adra Gayrimenkul’ün, halka arz taslak izahnamesi yayınlandı.

adgyo

Şirketin faaliyet alanı, gayrimenkul yatırımları ve gayrimenkul projelerini üretmektir. Şirket'in, başta konut projeleri olmak üzere portföyünde hali hazırda tamamlanmış 700 dairelik 4 ayrı ada ve parselde gayrimenkul geliştirme işi bulunmaktadır. Bununla birlikte Şirket, kurumsal yapıdaki perakende market müşterisine kiralamış olduğu 1.113,45 metrekare yüzölçümlü 3 adet iş yeri, 6 adet kiralamak üzere hazır konut ile hali hazırda hafriyat işleri henüz başlamamış olan 3 adet de imarlı boş arsayı portföyünde bulundurmaktadır. Şirket'in, ek olarak tamamlanmış gayrimenkullerinin satışları ve tapu devir işlemleri devam etmektedir.

Finansal Durum

Şirketin, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren mali yıllarına ilişkin solo finansal durum tabloları, şöyle açıklandı;

adragyo finansal tablo

adragyo finansal tablo 2

ADGYO Halka Arz Detayları

Sermaye artırımı kapsamında halka arz edilecek ADGYO paylarının nominal değeri toplam 73.700.000 TL olup, artırım sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %25,09 olarak belirtildi.

Şirket paylarının halka arzı Garanti Yatırım tarafından “Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile BİAŞ Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruna bulunması yeterli olacak.

Satışa sunulacak lot miktarı: 73.700.000 TL

Dağıtım şekli: Eşit dağıtım

Tahsisat oranları: Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranı olmayacak

Fiyat istikrarı işlemler: Planlanıyor

Şirket Tarafından Verilen Taahhüt

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu kararı ile, şirketin paylarının ilk halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca, bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmeyeceğini (bedelsiz sermaye artırımı hariç) halka arza konu olmayan ve şirket tarafından sahip olunan ya da daha sonra herhangi bir şekilde sahip olunabilecek şirket paylarını, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmamasını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmamasını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka Arz Gerekçesi ve Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek Yeni Paylar'ın halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanacak;

adgyo fon kullanım yeri

Avrupakent GYO (AVPGY) Halka Arzı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Avrupakent GYO (AVPGY) Halka Arzı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Şirket, faaliyet gösterdiği sektör dolayısıyla gayrimenkul projeleri geliştirebilmek için devamlı olarak potansiyel yatırım fırsatlarıyla ilgilenmektedir. Şirket bugüne kadar hissedarlarının sağladığı finansmanla özkaynak üzerinden finansman yapısını oluşturmuş olup, izleyen dönemde yapmayı ve almayı planladığı gayrimenkuller için ihtiyaç duyacağı fonu yine hissedarları üzerinden fonlamayı planlamakta.