Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) kayıtlı sermaye tavanını artırmak için SPK'ya yaptığı başvurusunun onayını aldı. Şirketin 300 milyon TL olan sermaye tavanı onay sonrası yüzde 100 artırımla 600 milyon TL'ye çıkacağını açıkladı. Şirket KAP tarafından yatırımcısına açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs Çarşamba Borsa ve Şirketlerden Öne Çıkanlar 22 Mayıs Çarşamba Borsa ve Şirketlerden Öne Çıkanlar

Atakule GYO Sermaye Tavanı Artırımı KAP Açıklaması

 ''Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'ndan 600.000.000 (Altıyüzmilyon) Türk Lirası'na artırılması ve geçerlilik süresinin 2023 yılından başlayarak beş yıl için uzatılmasına ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurul'undan alınan uygun görüş ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız izin başvurusu sonucu; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.01.2023 tarih E-50035491-431.02-00082266708 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333. maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

27.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oybirliği ile onaylanmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısı 05.04.2023 tarih 10805 sayı no ile tescil edilerek yayımlanmıştır.'' açıklamalarında bulunuldu.

agyo

AGYO Hissesi Ne Kadar ?

BIST 100 endeksinde AGYO hissesi güne iyi başlamış durumda. AGYO hissesi yüzde 5,84 yükselişle 4,71 TL'den fiyatlanmaktadır.

AGYO Faaliyeti Nedir ?

Atakule GYO, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Türkiye Sermaye Piyasası mevzuatına tabi bir yatırım şirketidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere 21 Ağustos 2000 tarihinde kurulmuş, payların %49’u 7-8 Şubat 2002 tarihinde halka arz edilmiş ve hisse senetleri 14 Şubat 2002 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.

Editör: Ece Çavuşlu