Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin, çıkarılmış sermayesinin 168.500.000 TL’den 224.660.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle, 56.160.000 adet pay halka arz edilecek.

Halka arz edilmesi planlanan paylar, şirketin mevcut durumda 168.500.000 TL tutarındaki toplam çıkarılmış sermayesinin %33,33’üne tekabül ediyor.

Halka arz, Kalkınma Yatırım Bankası, Vakıf Yatırım ve Ahlatcı Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşecek.

ahlatcı doğalgaz

Dağıtım yöntemi; Daha sonra belirlenecek

Satışa sunulacak pay miktarı; 56.160.000

Halka arz kodu; AHLGD

Tahsisat Oranı; Açıklanmadı

İşlem göreceği Pazar; Şirket payları BİST Yıldız Pazar’da işlem görmesi bekleniyor

Fiyat istikrarı işlemleri; Planlanıyor.

Şirket Tarafından Verilen Taahhütler

Payların, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca;

SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi! SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi!

-          Herhangi bir bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına,

-          Bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmamasına,

-          Bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmaması taahhüdü bulunuyor.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki alanlarda belirtildiği gibi kullanması hedefleniyor;

%50’lik kısmı sektörde şirket bünyesine dahil edilmesi planlanan satın almalar,

%30’luk kısmı Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri’nin alt yapı yatırımları,

%20’lik kısmı şirket ve konsolide mali tablolarına dahil, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının borçlarının ödenmesi ve nakit dengesinin iyileştirilmesi için kullanılması hedefleniyor.