Akmerkez Gayrimenkul ve Ceo Event Medya şirket paylarına VBTS kapsamında 5 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

İki Şirkete VBTS kapsamında İşlem Yasağı

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) ve Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM) şirket paylarına VBTS kapsamında 5 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Akmerkez Gayrimenkul ve Ceo Event Medya payları 06/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Haftaya Tavan Fiyatla Başladılar Haftaya Tavan Fiyatla Başladılar

VBTS NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları uyarınca, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) devreye alındı. Bu kapsamda ilgili paylarda gerekli koşulların oluşması halinde kademeli olarak ve bir sonraki seviye tedbir uygulanırken önceki seviye tedbirin veya tedbirlerin uygulanmasına devam edilmek suretiyle;

  • 1) 1 ay süre ile birinci seviye "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri
  • 2) 1 ay süre ile ikinci seviye "Brüt Takas" tedbiri
  • 3) 1 ay süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi (Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması)” tedbiri
  • 4) 1 ay süre ile dördüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri
  1. 5) 1 ay süre ile beşinci seviye “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Emir Yasağı)” tedbiri uygulanıyor.

Hisselere ilişkin alınan tedbir kararları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruluyor.