AKSA’dan yapılan açıklamada, hissedarları Nisan ayında pay başına 2,169 TL net nakit temettü ödemesi alacak. Net dönem kârı 3.422.037.597 TL olarak açıklanan şirket, toplamda 702.213.750 Türk Lirası temettü ödemesi yapacak.  1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payının oranı ise, açıklanan tutara göre %216,9 oldu.

aksa temettü miktarı ve tarihi

Temettü bedellerinin 11 Nisan 2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, şirketin Yönetim Kurulu’nun kâr payı dağıtım önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulmasının karar alındığı KAP açıklamasında yer alırken;

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 12 Nisan 2023

21 Mayıs Salı Günün Önemli Şirket ve Borsa Gelişmeleri 21 Mayıs Salı Günün Önemli Şirket ve Borsa Gelişmeleri

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih 13 Nisan 2023 olarak paylaşıldı.