Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) 2023 yılında yatırımcılarına temettü dağıtacağını açıkladı. AKSEN yatırımcıları 2023 yılında 1 lot hisse başına brüt 0,8154357 TL temettü alabilecekler. Yatırımcıların hesaplarına vergiler düşüldükten sonra hisse başına net ise 0,7338921 TL temettü verecek.

AKSEN Temettü Kararı Açıklaması

Aksa Enerji, KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı temettü açıklamasında; ''Şirket Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2023 tarihli kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan 2022 yılı Konsolide Finansal Tablolarına göre 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 4.561.511.070 TL net konsolide, 1.174.104.761 TL yasal kayıtlara göre dönem karından;

  • Net %73,4 ve brüt %81,5 oranında olmak üzere brüt1.000.000.000 TL( Yasal kayıtlara göre dönem karının brüt %80,9'u) nakit kar payı dağıtılması,
  • Kalan tutarın genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
  • Nakit kar payının 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren dağıtılması hususlarının Genel Kurul Toplantısı'ndapay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''  açıklamalarında bulundu.

Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024 Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024

aksen-aciklama-1

AKSEN Temettü Ödemesi Ne Zaman Yapılacak ?

AKSEN aldığı temettü kararı doğrultusunda yatırımcılara 2023 temettü ödemelerini 3 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağı şirket tarafından duyuruldu. Temettü ödemeleri yatırımcıların hesaplarına T+2 gün sonra geçecek. AKSEN yatırımcıları temettü ödemelerini 5 Mayıs 2023 tarihinde hesaplarında görebilecekler.

AKSEN Faaliyeti Nedir ?

1997 yılında kurulan Aksa Enerji, Türkiye’nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisidir. Aksa Enerji’nin ana ortağı Kazancı Holding temelleri 1950’li yıllarda atılan, bugün, 4 kıtada üretim yapan bir şirkettir. Kazancı Holding, her biri sektöründe öncü konumda bulunan iştirakleri aracılığıyla, enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve satışı, doğal gaz dağıtımı, jeneratör üretimi ve satışı ile enerji sektörünün lider gruplarından biridir. Grup, enerjinin yanı sıra tarım ve turizm alanlarındaki faaliyetleri ile de değer yaratmaktadır. 10.000’den fazla çalışanıyla 22 ülkede faaliyet gösteren ve 178 ülkeye satış yapan küresel bir şirkettir.

AKSEN Hissesi Ne Kadar ?

AKSEN hissesi bugün ki borsa açılışına düşüşe başladı. AKSEN şuan da yüzde 1.72 düşüşle birlikte ''28.64'' Liradan işlem görmektedir.

Editör: Ece Çavuşlu