Bedelsiz pay alma hakkı, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden şu şekilde açıklandı; “Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL'dan, tamamı müsait öz kaynak kalemlerinden karşılanmak üzere toplamı 131.250.000-TL'sı bedelsiz sermaye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL'sına çıkarılması Kurul tarafından 20.10.2022 tarih ve 60/1515 sayılı karar ile onaylanmıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.10.2022' dir.”

Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı

alka bedelsiz pay tarihi

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 26.10.2022

Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih ise 27.10.2022 olacak.