Şirket 28 Mart 2022 tarihinde Yakın İzleme Pazarı’ndan üst Pazar olan Alt Pazar’a geçiş için başvuru yaptığını duyurmuştu. Bugün Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, şirketin başvurusu, Yakın İzleme Pazarı’nda bulunma gerekçelerinin tamamı ortadan kalkmadığı için reddedildiği duyuruldu.

Milyon Liralık İş Anlaşmasını Duyurdu Milyon Liralık İş Anlaşmasını Duyurdu

KAP üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şelilde;

Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin (Şirket) vadesi geçmiş kamu ve finansal borçlarının bulunması sebebiyle Kotasyon Yönergesi'nin 36/1. maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınma gerekçelerinin henüz tümüyle ortadan kalkmadığı ve 8/1-c maddesindeki koşulun sağlanamadığı dikkate alınarak Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.