Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören şirket (CASA), Kotasyon Yönetmeliği'nin 36 'ncı maddesi gereğince, gerekli şartları sağladığı sonucuna vararak, 28 Eylül tarihinde Yönetim Kurulu’nun kararı ile, 29 Eylül Perşembe günü, Pazar değişikliği başvurusunda bulundu.

casa emtia petrol

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 10 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 10 Haziran 2024

Casa Emtia Petrol’ün KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

Yönetim Kurulumuz halen payları yakın izleme pazarında işlem görmekte olan Şirket'imizin Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 36 'ncı maddesi gereğince yakın izleme pazarından alt pazara geçiş için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmiş ve sağladığı sonucuna varmıştır. Öte yandan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2015 tarihli Kararı'nda belirtilen Yakın İzleme Pazarı'na (eski adıyla Gözaltı Pazarı'na) alınma nedenlerinin ve Şirket'imizin 17 Şubat 2021 tarihinde pazar değişikliği konusunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye yaptığı başvuru neticesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2 Mart 2021 tarihli açıklamasında belirtilen hususların da ortadan kalkmış olduğu değerlendirilerek Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi çerçevesinde Şirket'imiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan, Alt Pazar'a geçişi için Borsa İstanbul A.Ş.'ne 29 Eylül 2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
 
Şirketimiz tarafından yapılan başvuru neticesindeki gelişmeler Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda pay sahiplerimiz ile ayrıca paylaşılacaktır.