ANGEN Hisselerine Yüzde 277 Temettü

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP'ta yaptığı bildirimde yüzde 277 temettü vereceğini açıkladı. Şirket Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da #ANGEN koduyla işlem görmektedir.

Anatolia Tanı, Nakit kar pay ödeme tutarı ve oranları tablosunda,

B Grubu paylara ilişkin birinci taksit ödemeler için;  1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 1,3888889 TL ve 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt yüzde 138,88889 belirlenmiş. Yüzde 10 stopaj ile 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 1,25 TL ve 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net yüzde 125 olacak.

B Grubu paylara ilişkin ikinci taksit ödemeler için de aynı tutarda; 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 1,3888889 TL ve 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt yüzde 138,88889 belirlenmiş. Yüzde 10 stopaj ile 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 1,25 TL ve 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net yüzde 125 olacak.

Böylece toplamda ödenecek tutarlar ve oranlara ait miktarlar; 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 2,7777778 TL ve 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt yüzde 277,77778 belirlenmiş. Yüzde 10 stopaj ile 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 2,50 TL ve 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net yüzde 250 olacak.

Şirketin Kar Payı Ödeme Tarihleri

1. Taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Mayıs 2022, ödeme tarihi 25 Mayıs 2022 ve kayıt tarihi 24 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

2. Taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Ağustos 2022, ödeme tarihi 25 Ağustos 2022 ve kayıt tarihi 24 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Enerji Şirketi, Milyon Dolarlık Sözleşmenin Detaylarını Paylaştı Enerji Şirketi, Milyon Dolarlık Sözleşmenin Detaylarını Paylaştı

Şirketin Yönetim Kurulunda Alınan Kararlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 414 milyon 331 bin 607 TL dağıtılabilir net dönem kârı elde edilmiş olup, Şirketin Kâr Dağıtım Politikasına ve Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli kâr dağıtım tablosuna uygun olarak:

  • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 30 milyon 555 bin 555 TL 'lik kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
  • Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 49 milyon 5 bin 555 TL 'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
  • Kalan kârın olağanüstü yedeklere eklenmesine,
  • Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının dağıtımının 23 Mayıs ile 23 Ağustos 2022 tarihlerinde, nakden ve iki eşit taksitte yapılmasına, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarını içeren kâr dağıtım önerisinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.