Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) firması, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’a Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin bildirimini 6 Nisan’da yaptı. Firma bu yılın ilk temettü ödemesini gerçekleştirmek üzere.

Firma, 2022 hesap döneminde SPK’ya göre  871.342.359TL "Konsolide Net Dönem Karı", yasal kayıtlara göre ise 84.572.237,94 TL net dönem karı elde edilmiştir.

 2022 4. çeyrek bilanço verilerine göre, Doğu Aras Enerji 2022 yılı net karını %95 artırdı.

arase-1

Şirket yatırımcılarına hisse başına brüt 1,26TL temettü verecek, net kar payı ise hisse başına 1,23 TL olacak. Toplamda  verceği temettü tutarı ise 82,8 milyon TL olacak.

arase-2

Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

Firma, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak;

*Birinci tertip yasal yedek akçe 0 TL ayrılmasına,

* Ortaklara 3.350.000 TL brüt 1. temettü dağıtılmasına,

* Ortaklara 73.838.398,13 TL brüt 2. temettü dağıtılmasına,

* İkinci tertip yasal yedek akçe 7.383.839,81 TL ayrılmasına,

* Ayrılan 7,3 milyon TL tutarındaki İkinci tertip yasal yedek akçenin de Ortaklara brüt temettü dağıtılmasına

* Kalan 786.770.121,06 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına; uzun vadeli stratejileri göz önüne alınarak,  katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir'' denildi.

ARASE Hissesi 06.04.2023 Tarihli Kapanışı Nasıl Oldu?

Borsa İstanbul'da #ARASE koduyla işlem görmekte olan şirketin hisseleri, günü  % 2,43 artışla 143,50 TL ile kapattı. Hisse, günü en yüksek 144,30 TL ve en düşük de 138,60TL’yi görerek tamamladı.