Arçelik 1 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "pay fiyatının şirketin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla” şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen 67,6 milyon TL nominal değerde 6,8 milyar adet paylık hisse geri alım programı açıklamıştı.

Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu

Mart ayı içerisinde de geri alımlarına devam eden Arçelik, 11 Mart 2022 tarihinde de 410.000 adet payı, 54,826 TL ortalama fiyat ile geri aldığını duyurdu. Konu ile ilgili KAP üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

11.03.2022 tarihinde 54,75 TL - 55,00 TL fiyat aralığından (ortalama 54,8264 TL) 410.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 55.899.044 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %8,2724)

arçelik geri alım

Geri Alım İçin Ayırılan Fon 2.4 Milyon TL

Şirketin Temmuz ayında gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen 67.572.820,50.-TL nominal (her biri 1 kuruş nominal değerinde 6.757.282.050 adet pay) olarak belirlenmesine,

· Geri alım için ayrılacak fonun, 2.400.000.000 TL olarak belirlenmesine,

· Yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, karar verildiği yatırımcılara duyurulmuştu.