Aselsan (ASELS) 10 Mayıs 2023 tarihinde yatırımcılarına hisse başı net 0,1006578 TL temettü dağıtımı yapacağını duyurmuştu. Yönetim Kurulu'nun bugün aldığı kararla birlikte temettü tarihi netleşti. Şimdi gözler, temettünün ne zaman ödeneceği konusuna çevrildi.

27 Kasım 2024 tarihinde Aselsan (ASELS) tarafından belirtilen tarihlerde temettü ödemeleri yapılacak. Bu karara göre, yatırımcıların hesaplarına temettü ödemeleri 27 Kasım tarihinde geçecek şekilde planlanmış durumda.

Aselsan (ASELS), 25 Kasım'da temettü ödemelerini yapacak, ardından 27 Kasım 2024'te yatırımcıların hesaplarına geçmiş olacak.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

"Şirketimizin 49. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 510.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 11,184211 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %11,184211) kısmının, (net 459.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 10,06579 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %10,06579) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 28.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 23 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 23 Temmuz 2024

- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2024 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir."

Editör: Ece Çavuşlu