1) 12.05.2023 tarihinde Adm Elektrik Dağıtım A.Ş. firmasının,, "Trafo Alımı" işine ilişkin, 9.950.000 USD bedel ile en uygun fiyatı verdiğini, sözleşme imzalama süreçlerinin beklendiği, sözleşme süresinin 1 yıl olduğu ve parçalı olarak sevkiyatlar sonrası ödeme vadesinin 90 gün olduğu bilgilerini paylaştı.
* İşin brüt satış hasılatına oranının %2,64 olduğu da belirtilmekte.

astor-1

Açıklamada, “ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 12.05.2023 tarihinde yapılan IH2023/46 numaralı "TRAFO ALIMI" işine ilişkin 9.950.000.- USD (Dokuzmilyondokuzyüzellibin AmerikanDoları) bedelli ihaleye, en uygun fiyatı vermiştir. Sözleşme imzalama süreçleri beklenmektedir. Sözleşme süresi 1 yıl olup, parçalı olarak sevkiyatlar sonrası ödeme vadesi 90 gündür.” denilmektedir.

2) 11.05.2023 tarihinde, Astor Enerji, ismini gizli tuttuğu özel bir firma ile 970.175 EUR ve 4.571.700 USD tutarında " 6 Adet Güç Transformatörü, 8 Adet Yardımcı Transformatör, 23 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 90 Adet Anahtarlama Ürünü" sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

* Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranının % 1,49 olduğu ve bu yeni iş ilişkisinin ciroya ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağı beyan edildi.

* Açıklamada, “Özel bir fima ile 11.05.2023 tarihinden 970.175.-EUR (Dokuzyüzyetmişbin yüzyetmişbeş Avro) ve 4.571.700.- $ (Dörtmilyonbeşyüzyetmişbirbinyediyüz AmerikanDoları) tutarında " 6 Adet Güç Transformatörü, 8 Adet Yardımcı Transformatör, 23 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 90 Adet Anahtarlama Ürünü" sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,49' dur.” denilmektedir.

3) 09.05.2023 tarihinde Senegal' de yerleşik özel bir firma ile 1.750.000 EUR tutarında," 3 Adet Güç Transformatörü ve 3 Adet Kurutip Transformatör" sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranının % 0,50 olduğu ve bu yeni iş ilişkisinin ciroya ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağı beyan edildi.

* Açıklamada, “Senegal' de yerleşik özel bir firma ile 09.05.2023 tarihinde 1.750.000.- EUR (Birmilyonyediyüzellibin Avro) tutarında," 3 Adet Güç Transformatörü ve 3 Adet Kurutip Transformatör" sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,50' dir.”
denilmektedir.

4) 09.05.2023 tarihinde Ulutaş İnş. Elk.Tic.Ve San.Ltd.Şti.' ile n yapılan 186,9 milyon TL ve 5 milyon USD tutarında "11 Adet Güç Transformatörü, 12 Adet Yardımcı Transformatör, 10 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 127 Adet Anahtarlama Ürünü" sözleşmesi imzalandığını, yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatını oranı % 3,85 olduğu ve bu yeni iş ilişkisinin ciroya ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağı beyan edildi.

astor-2

* Açıklamada, “ULUTAŞ İNŞ. ELK.TİC.ve SAN.LTD.ŞTİ.' ile 09.05.2023 tarihinden yapılan 186.927.000,00 TL (YüzseksenaltımilyondokuzyüzyirmiyedibinTürkLirası) ve 5.014.000,00.- $ (Beşmilyonondörtbin AmerikanDoları) tutarında "11 Adet Güç Transformatörü, 12 Adet Yardımcı Transformatör, 10 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 127 Adet Anahtarlama Ürünü" sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatını oranı % 3,85' dir.” denilmektedir.

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) Firmasının Faaliyeti ve Ortaklık Yapısı

2,2 Milyar TL'lik Dev Alım Yapıldı! Yatırım Şirketinin En Çok Aldığı Hisseler 2,2 Milyar TL'lik Dev Alım Yapıldı! Yatırım Şirketinin En Çok Aldığı Hisseler

Tescil Yeri ve Tarihi : Ankara - 1983
Borsaya Kote Olduğu Tarih : Ocak 2023
Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Halka Açıklık Oranı : % 20,68

Şirketin Faaliyeti :
Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini vermektedir.

Sermayesi : 80 milyon TL

Ortaklık Yapısı :
Feridun Geçgel : % 78,96
Diğer : % 21,04

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) Performansı Bugün (16.05.2023) Nasıl?

Bugün (16 Mayıs saat: 10:57 itibariyle) BİST100 endeksi, 4.472,26 puan ve -% 0,64 ekside. ASTOR hisseleri ise 44,34 TL fiyatından ve % 3,26 oranında artıda.

astor-3

Editör: Ece Çavuşlu