Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı

Ata Gayrimenkul 75 Milyon TL  Kaynak

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (ATAGY) KAP 'ta yayınlanan bildirimine göre sermaye artırımından 75 milyon 633 bin 697 TL kaynak elde edilmesini planlamaktadır. Elde edilecek fonun yüzde 70'ini Şirket borçlanma aracı ihracı ile oluşan kısa vadeli borçlanmanın ödenmesinde, yüzde 30'unun da inşaatı devam eden projelerin finansmanında kullanacağını açıkladı.

Ata Gayrimenkul, 18 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut ve yeni projelerin finansmanı, Şirket’in özel sektör borçlanmalarının geri ödemesi ve Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla sermaye artırımına karar verdiğini açıkladı. Bu kararlar çerçevesinde Şirket'in 135 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23 milyon 750 bin TL çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle yüzde 321,05 oranında bedelli olarak 76 milyon 250 bin TL artışla 100 milyon TL 'ya çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 76 milyon 250 bin TL nominal değerli pay karşılığı minimum 76 milyon 250 bin TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 616 bin 303 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 75 milyon 633 bin 697 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın; yaklaşık yüzde 70 ’i Şirket’in borçlanma aracı ihracı ile oluşan kısa vadeli borçlarının ödenmesinde, yaklaşık yüzde 30 ’u ise inşaatı devam eden projelerin finansmanında kullanılacaktır.

Fonun Aktarılacağı Projeler

Bu kapsamda; Mevcut ekonomik koşullara göre bütçelenen inşaat maliyetlerine göre; elde edilecek kaynağın yaklaşık yüzde 4 ’ü Çanakkale projesinde, yaklaşık yüzde 26 ’sı ise Tekirdağ Ata Corner projesinde kullanılacaktır. Fiili olarak projelere başlandığı andaki ekonomik koşullara göre inşaat maliyetlerinde değişiklik sözkonusu olabilir. Bu nedenle yukarıda verilen oranlarda da değişiklik meydana gelebilir. Ayrıca Şirket elde edeceği kaynağın yüzde 26’lık kısmını Tekirdağ Ata Corner projesinin finansmanında kullanmayı planlamakla birlikte, farklı yatırım fırsatları tespit edilmesi halinde bu fırsatlarda da değerlendirebilecektir.