ATP Ticari Bilgisayar Ağı, 30 Mayıs tarihli gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 150 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Konuya ilişkin, şirketin #ATATP KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı;

Şirketimizin 30.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

-          Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 56.250.000.-TL artırılarak 37.500.000.-TL'den 93.750.000.-TL'ye çıkarılmasına,

-          Artırılan 56.250.000 TL'lik sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,

-          Sermaye artırımında kullanılacak olan 56.250.000.-TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%150) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine, işbu karar kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına ve tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

atatp bedelsiz

Yarın 3 Şirket Yatırımcısına Temettü Verecek Yarın 3 Şirket Yatırımcısına Temettü Verecek

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000

Mevcut Sermaye (TL) 37.500.000

Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000

Şirketin SPK’ya başvurusunun ardından, kurul tarafından başvurunun onayı beklenecek.