28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri 28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri

Konuya ilişkin, şirketin #ATATP KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı;

Şirketimizin 30.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

-          Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 56.250.000.-TL artırılarak 37.500.000.-TL'den 93.750.000.-TL'ye çıkarılmasına,

-          Artırılan 56.250.000 TL'lik sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,

-          Sermaye artırımında kullanılacak olan 56.250.000.-TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%150) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine, işbu karar kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına ve tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

atatp bedelsiz

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000

Mevcut Sermaye (TL) 37.500.000

Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000

Şirketin SPK’ya başvurusunun ardından, kurul tarafından başvurunun onayı beklenecek.