Net dönem karı 4.733.385.000 olarak açıklanan Aygaz A.Ş., pay sahiplerine ödenecek temettü toplamı olan 219.800.767,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi, kâr payı ödemesine 27 Mart 2023 tarihinden itibaren başlanması teklifi şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

300 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma Duyuruldu! 300 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma Duyuruldu!

aygaz temettü

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 28 Mart 2023,

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih ise 29 Mart 2023 olarak KAP açıklamasında yer aldı.

AYGAZ Temettü Detayları

219.800.767,00 TL pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılması,

20.881.072,87 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Hissedarlara 1,00 TL nominal değerli hisse için %100,00000 oranında ve 1,00000 TL brüt; %90,00000 oranında ve 0,90000 TL net nakit kar payı ödenmesi şeklinde karar alındı.