Kağıt Şirketi Halka Arz Oluyor Kağıt Şirketi Halka Arz Oluyor

Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla 25 milyon payın tamamının satışı gerçekleşen halka arzın halka arz büyüklüğü 272 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler’in KAP üzerinden yayınladığı halka arz sonuçlarına ilişkin açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. halka arzında 10-11-12 Ağustos 2022 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 10,90 TL’den talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 20.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 5.000.000 TL olmak üzere toplam 25.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.

Toplam halka arz büyüklüğü 272.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 10,1 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 80,1 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14,9 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

aztek halka arz sonuçları