Yüksek teknolojiye sahip üretim hatlarıyla, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara hizmet veren Barem Ambalaj, halka arz başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu’na gerçekleştirdi. Şirketin yayımladığı taslak izahnameye göre, 7.500.000 TL sermaye artırımı ve 3.000.000 TL ortak satışı ile toplamda 10.500.000 adet payını satışa sunacak.

Borsa İstanbul’da #BARMA kodu ile işlem görecek olan şirketin halka arzı, İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek.

Eşit Dağıtım İle Halka Arz Olacak

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla payların halka arzı, İnfo Yatırım tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle yapılacak.

Halka arzda “Borsa’da Satış” yöntemi uygulanacağı için, yatırımcılar Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunan tüm aracı kurum ve banka üzerinden başvuru yapabilecek.

barem ambalaj-1

Halka Arz Teşvikleri Bulunuyor

İhraççının mevcut pay sahipleri olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz eden Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar adına Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere, 5 işlem günü süreyle ("Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi") her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 600.000 adet (Recep Taşyanar için 300.000 TL ve Şenferiye Taşyanar için 300.000 TL nominal değerli) günlük geçerli alım emri girecektir.

Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır.

Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 5 iş günü süreyle sınırlı olup, girilen emirler iptal edilemeyecek.

barem ambalaj 2

2022 Yılı Mali Performans Garantisi

Halka Arz Eden ortaklar Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar’ın, İhraççının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarına göre hesaplanacak 2022 yılı Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kar (FAVÖK) beklentileri konusunda, halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin fiyat tespit raporunda belirtilecek 2022 yılına ait FAVÖK tutarının gerçekleşebileceği konusunda taahhütü bulunuyor.

2022 yılına ilişkin ihraççının Sermaye Piyasası Mcvzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarının KAP'ta açıklanmasını takip eden işgünü içinde, söz konusu finansal tablolarda yer alan FAVÖK tutarının taahhüt edilen tutarın altında kalması durumunda aradaki farkın taahhüt edilen tutara bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP'ta İhraççı tarafından ilan edilecektir.

İlave pay oranın ilan edilmesini takip eden 2. işgünü sonu itibarıyla halka arz izahnamesinde adı geçen İhraççının hakim ortakları Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar hariç, gün sonu bakiyesinde İhraççı payı olan yatırımcılar ilave pay almaya hak kazanacaktır.

Halka Arz Eden ortaklar Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar tarafından, bu teşvik kapsamında kullanılmak üzere MKK nezdinde kullanıma hazır olarak gerekli olabilecek azami miktarda (5.250.000 adet pay) Barem Ambalaj payı, halka arzın gerçekleştiği tarih itibarıyla İnfo Yatırım'a rehin olarak (bizzat sahip oldukları mevcut paylardan verilecektir.) verilecektir.

Barem Ambalaj Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?

Halka arz eden ortaklar olan Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar' in toplamda 3.000.000 adet payın satışından elde edeceği toplamda 112.500.000 TL gelirden 3.649.779 TL olan halka arz maliyetinin çıkarılması ile 108.850.221 TL tutarında net gelir elde etmesi bekleniyor. Söz konusu gelir pay satışı yaptıkları tutar oranında Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar'ın tasarrufunda olacaktır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın;

-          %45’inin şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,

-          %55’inin şirketin başta ana hammaddesi olan kağıt ve kartın alımları olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,

SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi! SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi!

-          İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesi kararlaştırıldı.