Yapılan düzenlemeye göre, İşbir Sentetik mevcut sermayesini SPK’nın onay vermesi halinde 141.465.993,92 TL’den yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 424.397.981,76 TL’ye ulaştıracak.

Sermaye Piyasası Kurulu ile gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda yapılan revizeye ait, şirketin KAP üzerinden yayınladığı açıklama şöyle oldu;

issen bedelsiz revize

Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler

Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan değerlendirmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda; 02.11.2022 tarih ve 890 Sayılı kararının iptaline ve Pay Tebliği 5. Bölüm Madde 16 uyarınca, Şirket yasal kayıtları ve Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Durum Tablosunda yer alan tutarlar karşılaştırılarak Sermayeye Eklenebilecek iç kaynaklar değerlendirildiğinde;

Şirketimizin 141.465.993,92 TL olan ödenmiş sermayesinin 282.931.987,84 TL artırılarak 424.397.981,760 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 136.453.009,80 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 142.865.562,00 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 282.931.987,84 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine, söz konusu düzeltme işlemleriyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli düzeltmelerin yayınlanmasına, oy birliği ile karar verildi.