Yapılan değişiklik sonrasında, mevcut sermayesi 320 milyon lira olan Çan2 Termik #CANTE, 800 milyon lira sermayeye ulaşacak.

Şirketin, KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi;

cante bedelsiz değişiklik

Şirketimizin 1.262.050.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 TL nominal değerli nama yazılı 320.000.000 adet hisseye tekabül eden 320.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin 2022 yılı dönem net karından karşılanmak üzere 480.000.000 TL artırılması suretiyle bedelsiz sermaye artışının yapılarak toplam sermayenin %150 oranında arttırılarak 800.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında TFRS ve Yasal kayıtlara göre pay olarak dağıtılabilecek iç kaynak kalemleri aşağıdaki şekildedir;

1-Şirketimizin TFRS kayıtlarına göre; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488 TL'lik emisyon priminin 293.751.490 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, 2.137.026.469 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan 108.419.002 TL'lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'nin bedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılması,

28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri 28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri

2-Şirketimizin yasal kayıtlarına göre ise; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488 TL'lik emisyon priminin 981.471.551 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, 1.369.088.647 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan 796.139.063 TL'lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'nin bedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılması,

Bu kapsamda yasal kayıtları baz alarak 2022 Yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'nin dönem net karından karşılanarak bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde pay olarak dağıtılmasının gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesi karara bağlanacaktır.